Vítejte na stránkách sdružení
Korektní podnikání

Sdružení Korektní podnikání je právnickou osobou založené v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění.

Korektní podnikání bylo založeno profesními organizacemi výrobců, poskytovatelů služeb a obchodníků spolu s řadou firem z České republiky s cílem zlepšit obraz podnikání a podnikatelů u veřejnosti, kultivovat podnikatelské prostředí v ČR a zvýšit důvěru spotřebitelů ve vztahu k dodavatelům, obchodu a reklamě. Iniciativa k založení sdružení vznikla mezi firmami a organizacemi, které se nehodlají smířit s paušálně špatným obrazem, který má podnikání v české veřejnosti a který poškozuje poctivé a slušné podnikatele.

Korektní podnikání

hodlá prostřednictvím dobrovolného dodržování Kodexu „Korektní podnikání“ oddělit poctivé a seriózní podnikatele a firmy od těch subjektů na trhu, které poškozují pověst podnikatelského stavu v naší zemi.

Korektní podnikání vykonává svou činnost ve smyslu stanov.
Mezi hlavní principy činnosti patří zejména:

  • chránit zájmy zákazníků v rámci platné legislativy
  • zvyšovat ochranu zákazníků a jejich práv na úrovni nejlepší praxe a spotřebitelské politiky nad rámec požadavků legislativy
  • chránit zájmy členů sdružení proti praktikám subjektů s pochybnými podnikatelskými záměry, poškozujícími zájmy členů sdružení a dalších účastníků trhu
  • podporovat naplňování Kodexu "Korektní podnikání" členy sdružení i širokou podnikatelskou veřejností.

JUDr. Rostislav Dvořák
prezident Korektní podnikání