Dokumenty KP

Stanovy jsou základním dokumentem KP, který stanoví předmět činnosti, práva a povinnosti členů.

Kodex „Korektní podnikání“ byl vyhlášen k realizaci předmětu činnosti KP, který vytváří příslušné autoregulační mechanismy umožňující předcházet problémům, případně je řešit bez zásahu orgánů státu v souladu s právními předpisy ČR.

Přihláška pro zájemce o členství v KP.
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu sdružení.