Výsledky průzkumu AMSP ČR

10. 8. 2011

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Asociace malých a středních podniků a živnostníků realizovala průzkum, který byl zaměřen na tři hlavní oblasti:

  • Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér jejich růstu očima podnikatelů
  • Znalost a postoj českých podnikatelů k moderním metodám řízení společnosti
  • Znalost a postoj českých podnikatelů k EFQM modelu

Výsledky průzkumu jsou uvedeny na internetových stránek www.amsp.cz nebo www.npj.cz.

zdroj: Národní politika kvality