Odkazy

V této rubrice uvádíme některé zajímavé odkazy na webové stránky institucí, svazů, sdružení, které se zabývají problematikou ochrany spotřebitelů, podporou podnikání, společenskou odpovědností apod.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
http://www.mpo.cz

Hospodářská komora ČR
http://www.komora.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR
http://www.spcr.cz

Národní politika kvality – Národní cena ČR za společenskou odpovědnost
http://www.npj.cz

Sdružení českých spotřebitelů
http://www.konzument.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)
http://www.mpo.cz, http://www.komora.cz

Občanské sdružení spotřebitelů TEST (časopis DTEST)
http://www.dtest.cz

Informační místa pro podnikatele – projekt InMP
www.socr.cz, www.komora.cz