Spolupráce

Rada kvality ČR

  • při realizaci Národní ceny za společenskou odpovědnost
  • při tvorbě příručky „Společenská odpovědnost organizací – Aplikace a hodnocení“
  • členství v odborné sekci „Kvalita v ochraně spotřebitele“

Sdružení českých spotřebitelů

  • ochrana spotřebitele
  • mimosoudní řešení spotřebitelských sporů